Thermosept RKN zym

Неутрален ензимски чистач за репроцесирање на медицински инструменти

Основни карактеристики

  • pH неутрал - ензимски
  • Инхибира создавање на пена
  • Нежен за материјалите - особено погоден за анодизиран алуминиум

Места на примена:

Thermosept®RKN-zym е погоден за репроцесирање на хируршки, микрохируршки инструменти, MIC инструменти, ригидни ендоскопи, прибор за анестезија и контејнери.
Особено за Варио ТД - програма.
Thermosept®RKN-zym се докажа како многу нежен за инструментите. Thermosept® RKN-zym може да се користи и во мулти коморните перални / дезинфектори и за поединечки машини.

Пакување:

  • Thermosept RKN zym канистер 5 L
  • Thermosept RKN zym канистер 10 L
  • Thermosept RKN zym канистер 30 L
  • Thermosept RKN zym канистер 200 L
  • Thermosept RKN zym канистер 500 L