Thermosept RKF forte

Thermosept® RKF forte е течен алкален чистач кој не содржи површински активни супстанции , наменет за автоматска обработка на медицински инструменти и прибор кои се користат во хирургија, анестезија и нега.

Основни карактеристики

  • Без пенење, погоден за Водород Пероксид (OXI Vario ®)
  • Подобрена чистачка ефикасност како резултат на зголемената алкалност
  • Добри емулзирачки и дисперзирачки способности
  • Ефективен инхибитор на корозијата

Места на примена:

Thermosept®RKF forte e особено погоден за третман на хируршки, MIC инструменти, ригидни ендоскопи, опрема за анестезија, чевли за во операциона сала, шишиња за бебиња, лопатки и контејнери од нергосувачки челик. Thermosept®RKF forte е погоден за тунел перални и поединечки машини.

Пакување:

  • Thermosept RKF forte канистер 5 L
  • Thermosept RKF forte канистер 10 L
  • Thermosept RKF forte канистер 30 L
  • Thermosept RKF forte канистер 200 L