Thermosept PAA

Базирана на активен кислород дезинфекција на флексибилни ендоскопи во автоматско репроцесирање на ендоскопскопи

Основни карактеристики

  • Ефективен против бактерии, габи, вируси и спори (вклучувајќи Clostridium)
  • Добра компатибилност со материјалите
  • Кратко контактно време

Места на примена:

За хемотермално репроцесирање на флексибилни ендоскопи во ендоскопски мијачи/дезинфектори.

Пакување:

  • Thermosept PAA основна компонента канистер 5 L
  • Thermosept PAA адитивна компонента канистер 5 L
image

Производител