Thermosept NKP

Thermosept® NKP е течен неутрализатор (концентрат) на база на фосфорна киселина

Основни карактеристики

  • Неутрализирачка компонента на база на фосфорна киселина за репроцесирање на медицински инструменти
  • Без тензиди
  • Одобрен од Miele

Места на примена:

Thermosept®NKP се користи за репроцесирање на хируршки инструменти после алкално чистење, за да се избегне ширењето на алкалните остатоци. Покрај тоа, исто така, може да се користи и за киселинско предчистење, како основен чистач за инструменти и внатрешностите на машината и како чистач во бањите за рачно потопување.

Кога се користи Thermosept®NKP, потребно е да се осигура дека предметите кои треба да се чистат и репроцесираат се отпорни на киселини. Thermosept®NKP може да се користи и во инсталациони транспортни траки и поединечки машини.

Пакување:

  • Thermosept NKP канистер 6 L
  • Thermosept NKP канистер 36 L
  • Thermosept NKP канистер 200 L
image

Производител