Thermosept ED

Thermosept® ED во комбинација со средството за чистење Thermosept® ЕR или Thermosept® alka clean forte овозможува сеопфатно чистење и алдехидна дезинфекција за хемо-термичко репроцесирање на флексибилните ендоскопи

Основни карактеристики

  • вируциден, спороциден
  • сепфатна микробилошка ефикасност
  • Одлична компатибилност со материјалите
  • Без пена

Места на примена:

Флесибилните ендоскопи и дополнителната ендоскопска опрема може да се репроцесираат со користење на алдехидни или безалдехидни препарати.

Thermosept® ED содржи алдехиди и се користи во комбинација со Thermosept® ЕR или Thermosept® alka clean forte.

Сите производи инхибираат создавање на пена и овозможуваат избор помеѓу студена и топла вода во секој чекор на програмата. Thermosept® ED и Thermosept® ЕR се компатибилни.

Пакување:

  • Thermosept ED канистер 5 L
image

Производител