Thermosept DK

Thermosept® DK е алдехиден дезифициенс за хемо-термално репроцесирање.

Основни карактеристики

  • Балансирано pH
  • Нежен за материјалите
  • Сеопфатна ефикасност
  • Одобрен од Miele

Места на примена:

Thermosept®DK се користи за хемо-термално репроцесирање на 60 ºЦ на чевли за операциона сала, опрема за анестезија и медицински инструменти. После предходно чистење или измешан со Thermosept®RKF.
Thermosept®DK може да се користи и во инсталациони транспортни траки и поединечни машини.

Пакување:

  • Thermosept DK канистер 5 L
  • Thermosept DK канистер 10 L
  • Thermosept DK канистер 30 L
  • Thermosept DK канистер 200 L
image

Производител