Thermosept alka clean forte

Thermosept® alka clean forte е средно алкален течен чистач (концентрат) кој содржи површински активни супстанции за автоматска обработка на медицински инструменти и прибор кои се користат во хирургија, анестезија и нега

Основни карактеристики

  • Средно алкален чистач за инструменти и со самото тоа не е агресивен за материјалите и е погоден за алуминиум
  • Го намалува ризикот од јатроген трансвер на CJD / vCJD (Цреутзфелдт-Јакоб--овата болест и варијанти Цреутзфелдт-Јакоб -овата болест) - согласно RKI извештаите
  • Моќно чистење
  • Широк ранг на апликации

Места на примена:

Thermosept® alka clean forte е особено погоден за третман на хируршки, MIC инструменти, ригидни ендоскопи, опрема за анестезија и контејнери. Thermosept® alka clean forte е погоден за тунел перални и поединечки машини.

Пакување:

  • Thermosept alka clean forte канистер 5 L
  • Thermosept alka clean forte канистер 10 L
  • Thermosept alka clean forte канистер 30 L
  • Thermosept alka clean forte канистер 200 L