Primasept med

Хигиенско миење и дезинфекција на раце во еден чекор и дезинфекционо чистење на кожа

  • Извонреден чистачки ефект, дури и при тешки онечистувања
  • Погоден за миење на пациенти со МРСА
  • Погоден за дезинфекција на ракавици
  • Прилагодена вискозност која оневозможува истекување од рацете

Места на примена:

  • Хигиенско миење и дезинфекција на раце
  • Дезинфекционо чистење на кожа
  • МРСА деконтаминација (миење на цело тело, миење и нега на коса)

Начин на употреба:

Бидејќи Primesept® Med содржи природни сапуни кога се користи тврда вода се препорачува испирање со топла вода за да се спречи таложење во цевките.
Долгото чување на производот на температура пониска од + 10 ºC може да предизвика заматување на производот, кое исчезнува при повторно загревање на собна температура. Заматувањето не влијае врз микробиолошката ефикасност на производот.

Пакување:

  • Primesept® Med 500 ml
  • Primesept® Med 1 L
image

Производител