Gigazyme

  • пријатен мирис
  • многу добра тројна-ензимска чистачка моќ
  • погоден за ултразвучно чистење

Места на примена:

Чистач за рачно и полуавтоматско репроцесирање на флексибилни ендоскопи и хируршки инструменти. Gigazyme е исто така, погоден за употреба во ултразвучни бањи.

Начин на употреба

Gigazie е концентрат кој може да се разреди со ладна вода до било која посакувана концентрација. Растворот за употреба гарантира одлична компатибилност со материјалите.

Потопете ги инструментите и ендоскопите во приготвениот раствор, на тој начин што тие целосно ќе бидат навлажнети и исполнети со раствор, без меури. После чистењето, темелно исплакнете ги инструментитите. Со цел да се одржи температурата во рамките на оптималниот ранг на чистење, растворот ќе добие млечна боја на секоја температура над 32Ц . Со додавање на ладна вода растворот повторно ги добива своите особини и оптималната чистачка моќ. Во зависност од степенот на онечистување, приготвениот раствор да се обновува барем еднаш дневно.

Пакување:

  • Gigazyme 2 L
image

Производител