Gigasept PAA

Готов за употреба дезифициенс од високо ниво за дезинфекција на флексибилни ендоскопи и медицински инструменти

Основни карактеристики

  • Не содржи алдехиди
  • Широк антимикробен спектар
  • Превенција од биофилм
  • Готов за употреба

Места на примена:

Gigasept® PAA е уникатна патентирана формулација, дизајнирана специјално за рачна или полуавтоматска дезинфекција / процесирање или пред-чистење на флексибилни ендоскопи, офталмолошка опрема, хируршки инструменти направени од нежргосувачки челик и чуствителни на топлина медицински помагала.

Начин на употреба:

Gigasept® PAA е веднаш активен и стабилен околу 7 дена или 50 циклуси. Растворот може да биде тестиран со употреба на Gigasept® PAA тест ленти. Секогаш направете пред-чистење на ендоскопите и целосно навлажнување на површината. Уверете се дека артиклите кои треба да се обработат се целосно навлажнети и исполети со раствор, без меури. По истекот на препорачаното време на контакт, артиклите темелно да се исплакнат со стерилна или филтрирана вода пред понатамошната употреба.

Да не се надминува препорачаното контактно време.

Пакување:

  • Gigasept PAA канистер 5 L
image

Производител