Gigasept FF new

Gigasept® FF (new) е дезифициенс од високо ниво, базиран на сукцинил диалдехид за комбинирана дезинфекција и чистење.

Основни карактеристики

  • Ги задоволува новите стандардни методи (ДГХМ/ВАХ) и Европските стандарди → докажан широк спектар на дејство
  • Микобактерициден, вируциден, туберкулоциден, бактерициден и спороциден
  • Тестиран под високо органско оптеретување → затоа е погоден за третман на тешки контамининации
  • Не содржи формалдехид
  • Извонредна компатибилност со материјалите
  • 14 дена време на траење на приготвениот раствор

Места на примена:

За рачна дезинфекција и предчистење/ дезинфекција на хируршки инструменти и чувствителни медицински инструменти. Особено погоден за термолабилни и термостабилни ендоскопи (ригидни и флексибилни) и ултразвучни бањи. (ЦЕ 0297)

Покрај рачната обработка на ендоскопите и инструментите, Gigasept® FF (new) е погоден и за полуавтоматски и целосно автоматизирани машини кои работат со цикличен процес на собна температура.

Gigasept® FF (new) се препорачува за репроцесирање на ендоскопи од бројни познати произведувачи (Фујинон, Олѕмпус, Хењлетт Пацкард, Ацусон, Тосхиба итн).

Начин на употреба:

Уверете се дека артиклите кои треба да се обработат се целосно навлажнети и исполети со раствор, без меури. По истекот на времето на контакт, темелно да се исплакнат со вода со квалитет кој е соодветен за понатамошната употреба на опремата/ инструментите (на пр: стерилна вода).

На овој начин, се избегнуваат несаканите интеракции и ефекти врз сите последователни рачни и механички третмани.

Пакување:

  • Gigasept® FF (new) шише од 2 L
  • Gigasept® FF (new) канистер 5 L