Desderman N

Алкохолен раствор за хируршка и хигиенска дезинфекција на раце.

 • Како резултат на присуството на етанол, DESDERMAN®N има значајно бактерицидно и вируцидно дејство
 • Инактивацијата на полио вирусите и фунгите на рацете е потврдена
 • Вообичаеното сушење на кожата предизвикано од алкохол е одбегнато со додавање на навлажнувачки агенси.

Места на примена:

 • Хигиенска дезинфекција на раце
 • Хируршка дезинфекција на раце
 • HBV профилакса

Микробиолошка ефикасност

DESDERMAN N делува:

 • Бактерицидно (вклучувајќи и Mycobacterium TBC, Helicobacter pylori и ентерохемораргиска E.coli)
 • Фунгицидно
 • Вируцидно на липофилни и хидрофилни вируси.

Дозирање и начин на употреба:

DESDERMAN®N се употребува неразреден. За време на дезинфекција рацете треба да бидат добро навлажнети со DESDERMAN®N.

За хигиенска дезинфекција на раце и профилакса на хепатит B, 3 ml од растворот се втриваат на суви раце во тек на 30 секунди.

За хируршка дезинфекција на раце 2 пати по 5 ml втрите ги во тек на 3 минути на раце и подлактици.

Пакување:

 • Desderman®N 60 ml
 • Desderman®N 150 ml
 • Desderman®N 500 ml
 • Desderman®N 1 L
 • Desderman®N 5 L
image

Производител