PAA cip

Течен дезифициенс концентрат за дезинфекција на површини и постројки.

  • Сеопфатна микробиолошка ефикасност
  • Следење на процесот преку мерења на спроводливоста
  • Исплакнување без остатоци
  • Делува на минералните наслаги
  • Без пена
  • Се користи за дезинфекција на постројки (CIP постројки).

Места на примена:

arcana® PAA cip е брзо делувачки дезифициенс, базиран на пероцетна киселина ја контролира спроводливоста, има брзо дејство и е спроводливо - контролирачка. Особено е погоден за дезинфекција на постројки, делови од постројки и површини, во прехранбената, фармацевтската и козметичката индустрија.

Методи/инструкции за употреба:

Концентрацијата за употреба може да се провери преку мерење на спроводливоста. Следниве резултати се добиени на температура од 19 °C во дестилирана вода.

Пакување:

  • Канистер од 20 L