alca cip

Средно алкален чистач за автоматско репроцесирање.

  • средно алкален чистач и затоа е нежен за материјалите и е погоден за алуминиум
  • моќен ефект на чистење
  • широк спектар на апликации
  • може да се користи за чистење на машини (CIP системи).

Места на примена:

Течен средно алкален чистач (концентрат) за термичко и хемотермичко репроцесирање на сите видови материјали (шишиња, садови, контејнери изработени од нерѓосувачки челик итн.) со особена заштита за алуминиум. Може да се користи на инсталации со тајмирани ленти и поединечни машини.

Методи/инструкции за употреба:

По чистењето со arcana® alca cip,се препорачува неутрализација со arcana® acid cip. arcana® alca cip се дозира на следниот начин: стандардна препорака 0.5 % (5 мл/л). Може и 0.3 – 1 % (3 – 10 мл/л), во зависност од степенот на онечистување. Дозирањето се врши преку пумпи за дозирање инсталирани на машината.

Пакување:

  • Канистер од 10 L
  • Канистер од 30 L