alca cip forte

високо алкален чистач за машинско репроцесирање.

  • Без фосфати
  • Голема моќ на чистење
  • Без пена
  • Авторизиран од Miele
  • Се користи за дезинфекција на инсталации и машини (CIP постројки).

Места на примена:

Течен алкален чистач (концентрат) за термичко и хемотермичко репроцесирање на сите видови алкално отпорни материјали (шишиња, садови, контејнери од нерѓосувачки челик итн). Може да се користи кај инсталации со тајмирани ленти и поединечни машини.

Методи/инструкции за употреба:

arcana® alca cip forte се користи за чистење. arcana® alca cip forte се дозира на следниот начин: 0.3-0.5%, односно 3-5 гр/л. Дозирањето се врши преку машински контролирани дозинг пумпи. После процесот на чистење, препорачливо е да се направи неутрализација со arcana® acid cip, за да се спречи пренесувањето на алкалните остатоци.

Пакување:

  • Канистер од 10 L
  • Канистер од 30 L