acid cip

Неутрализирачка компонента на база на лимонска киселина.

  • без фосфати
  • нежен за материјалите
  • го оптимизира чистачкиот резултат после неутрално чистење
  • авторизиран од Miele
  • може да се користи за чистење на машини (CIP системи).

Места на примена:

Течен неутрализатор за после алкално чистење на механички и индустриски репроцесирачки процедури. Може да се користи на инсталации со тајмирани ленти и поединечни машини.

Методи/инструкции за употреба:

После неутрално чистење, arcana® acid cip може да се користи како 0.1 % за да го оптимизира резултатот на чистењето. Употребата на целосно деминерализирана вода во финалното миење ги подобрува резултатите на миењето. arcana® acid cip се дозира според следното: после алкално чистење: 0.1 – 0.2 %, односно 1 – 2 гр/л. После неутрално чистење: 0.1 %, односно 1 гр/л. Дозирањето се врши преку пумпи инсталирани во машината.

Пакување:

  • Канистер од 10 L
  • Канистер од 30 L